PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Thông Tin Phân Bổ Sub Và Tỉ Lệ Xoay Wing MUBAVUONG.VN
 2. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Hoàng Long- No WebShop - No Vượt Mức - No Rs Uỷ Thác Open 16/02
 3. Thông Báo Khuyến mãi 50% thẻ NẠP và tặng GIFCODE - Mừng OPEN Máy Chủ HOÀNG LONG
 4. Thông Báo - DAVIAS 500 Nhận Gifocde Miễn Phí Chào Mừng Open Máy Chủ HOÀNG LONG
 5. Thông Báo Bảo Trì Máy Chủ HOÀNG LONG 15 Phút - 23h00 4/3
 6. Thông Báo - DAVIAS Bật Drop Lông Vũ - HHHT Tại Icarus Sever 2-3
 7. Thông Báo ICARUS Thông Tin Cần Biết Tại Máy Chủ IACRUS - Tỉ Lệ - Phân Bố Drop Item
 8. Thông Báo ICARUS Ra Mắt Máy Chủ ICARUS - LỐI CHƠI MỚI - CÀY CUỘC ĐỈNH CAO
 9. Thông Báo ICARUS Hệ thống - Nhiệm Vụ Tuần Hoàn - Linh Hồn Thánh Nữ
 10. Thông Báo ICARUS MU BÁ VƯƠNG - Không Top PH - Không Bán Item - Không Tuồn Đồ
 11. Thông Báo ICARUS Khuyến Mãi 30% Giá Trị Nạp thẻ - Hình Thức Nạp Thẻ - MOMO - ATM
 12. Thông Báo ICARUS Tăng Drop Ngọc Barrack - Event 1/5
 13. Thông Báo ICARUS Sự Kiện Đấu Trường PK ALL
 14. Thông Báo ICARUS Bảo Trì Máy Chủ ICARUS 04-05 23h00 - Drop LV HHHT
 15. Thông Báo ICARUS Bảo Trì Máy Chủ Lần 2 16h00 13/05
 16. Thông Báo ICARUS Bảo Trì Nâng Cấp Máy Chủ 0h00 ---> 6h00 25/05
 17. Thông Báo - DAVIAS Thông Tin Server Mới DAVIAS vào 13:00 03/8/2019
 18. Thông Báo - DAVIAS Giới hạn reset chính thức 5lần /ngày tại máy chủ DAVIAS
 19. Thông Báo LORENCIA Khuyến mãi 30% thẻ NẠP và tặng GIFCODE - Mừng OPEN Máy Chủ LORENCIA
 20. Thông Báo - DAVIAS Cập nhật Link tải game full - hoặc update khi không vào đc game ngày OPEN 13:00
 21. Thông Báo - DAVIAS Bảo trì 23h00 11/8 - Bật drop HHHT Lông Vũ
 22. Thông Báo - DAVIAS Chính Thức Thả Mesuda ở Vulcanus Sever -1
 23. Thông Báo - DAVIAS Bảo trì máy chủ 15:30
 24. Thông Báo - DAVIAS Bảo trì máy chủ 10 phút - Nâng cấp drop item 380 - 16:00 03/09
 25. Thông Báo LORENCIA Thông Tin Open MU BÁ VƯƠNG - Máy chủ mới LORENCIA- Open 13h ngày 10/10
 26. Thông Báo Cập nhật link tải game MU BÁ VƯƠNG - Máy Chủ LORENCIA - DAVIAS
 27. Thông Báo LORENCIA Thông tin Drop item 380 Thường - Lông Vũ HHHT vào 20/10
 28. Thông Báo LORENCIA Bảo trì sever đêm nay. Ngăn chặn và nâng anti ddoss nhé
 29. Thông Báo LORENCIA Đền bù bảo trì game - Úp reset Free hôm nay
 30. Thông Báo LORENCIA bảo trì máy chủ 30/10 23:30