PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi 1. Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Cấp 1 - 2 - 3.
 2. Hướng Dẫn Đá Tạo Hóa và Công Dụng
 3. Hướng Dẫn Tham gia Sự Kiện Rakilon Event
 4. Hướng Dẫn Chế tạo Sói Tinh
 5. Hướng Dẫn Sử dụng Auto InGame
 6. Hướng Dẫn Nâng cấp item từ +0 lên +15
 7. Hướng Dẫn Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
 8. Hướng Dẫn Auto nhặt các vật phẩm
 9. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Wing 2.5
 10. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Cấp 3
 11. Hướng Dẫn Hướng dẫn ELF học skill ngũ tiễn và có vô tịnh tiễn ( bắn ko mất tên )
 12. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cách Tạo /Setpass Tự Động Party Trong Game
 13. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cộng Hưởng tại MUBAVUONG.VN
 14. Hướng Dẫn Tổng Hợp Sự Kiện Event Game Hằng Ngày